20.06.14

МАНЕРА МОВНОЇ ПОВЕДІНКИ ЛЕКТОРА У ПРОФСПІЛКОВІЙ АУДИТОРІЇ

профспілкове навчання
Будь-яка академічна лекція - це відповідальне багатоаспектне дійство, що має нести у собі не лише інформаційний, змістовий потенціал, а й соціально-педагогічний. Методика і техніка проведення лекції вимагає вирішення багатьох різноманітних питань, розглядом яких у різні часи займалися А.М. Алексюк, С.І. Архангельский, АА. Вербицкий, Т.Є. Галушко, І.І. Кобиляцъкий, Л.І. Мацько та ін.
Лекція ж, орієнтована на профспілкову аудиторію, має свою специфіку і потребує особливої уваги, оскільки покликана, як і вся сучасна система кадрової підготовки профспілкових лідерів та працівників, переорієнтувати їх на нову модель діяльності та соціальну роль профспілок, що вимагає від педагога-науковця високої педагогічної майстерності. На шляху до досягнення цієї мети знадобляться не лише ґрунтовні знання, сучасні методики і прийоми викладання, а й певні мовленнєві навички, відпрацьована техніка мовлення, висока мовна культура педагога. У зв’язку з цим хочемо наголосити на кількох важливих аспектах мовної поведінки, що можуть стати у нагоді профспілковому лектору.