26.09.14

Семинар для членов женской сети Конфедерации профсоюзов Армении

профсоюзное обучение
23-25 сентября 2014г. в г.Агверане Международная Конфедерация Профсоюзов совместно с Международной Организацией Труда провели семинар по теме «Социальные конвенции МОТ и коллективные переговоры» для членов Женской сети Конфедерации профсоюзов Армении.

02.07.14

ПРОФСОЮЗНЫЙ СЕМИНАР В КЫРГЫЗСТАНЕ

профсоюзное обучение, тренинг по профсоюзному органайзингу

30 июня - 2 июля 2014 г. в Кыргызстане в санатории «Кыргызское взморье» прошел тренинг по профсоюзному органайзингу с участием представителей профсоюзов горняков и металлургов Кыргызстана, Грузии и Казахстана. Тренинг был организован Глобальным союзом IndustriALL и Горно-металлургическим профсоюзом Кыргызстана (ГМПК).

20.06.14

МАНЕРА МОВНОЇ ПОВЕДІНКИ ЛЕКТОРА У ПРОФСПІЛКОВІЙ АУДИТОРІЇ

профспілкове навчання
Будь-яка академічна лекція - це відповідальне багатоаспектне дійство, що має нести у собі не лише інформаційний, змістовий потенціал, а й соціально-педагогічний. Методика і техніка проведення лекції вимагає вирішення багатьох різноманітних питань, розглядом яких у різні часи займалися А.М. Алексюк, С.І. Архангельский, АА. Вербицкий, Т.Є. Галушко, І.І. Кобиляцъкий, Л.І. Мацько та ін.
Лекція ж, орієнтована на профспілкову аудиторію, має свою специфіку і потребує особливої уваги, оскільки покликана, як і вся сучасна система кадрової підготовки профспілкових лідерів та працівників, переорієнтувати їх на нову модель діяльності та соціальну роль профспілок, що вимагає від педагога-науковця високої педагогічної майстерності. На шляху до досягнення цієї мети знадобляться не лише ґрунтовні знання, сучасні методики і прийоми викладання, а й певні мовленнєві навички, відпрацьована техніка мовлення, висока мовна культура педагога. У зв’язку з цим хочемо наголосити на кількох важливих аспектах мовної поведінки, що можуть стати у нагоді профспілковому лектору.