25.09.16

ПРОФСПІЛКОВА ОСВІТА В УКРАЇНІ (30-40 роки ХХ ст. - з 1936 р.)

профспілкове навчання
На фото: Група випускників ВШПР (1940 р.)
У 1936 р. змінюється профіль Вищої школи профспілкового руху (ВШПР), яка стає курсовою базою підготовки профспілкового активу. В навчальних планах і програмах для окремих категорій кадрів і активу збільшувалась кількість годин на вивчення профспілкових документів, а особливо досвіду роботи профорганізацій. До 1937 р. в адміністративно-фінансовому відношенні школа була підпорядкована ВУРПС, а з навчально-методичних питань – ВЦРПС. Починаючи з цього року вона переходить у повне підпорядкування ВЦРПС. Школа повинна була здійснювати підготовку керівників для центральних, республіканських, краєвих і обласних комітетів і одночасно – перепідготовку профактиву за короткогодинною програмою. Випускники школи довоєнного періоду працювали на керівних посадах у профспілках, державних і партійних органах.
30-40 роки ХХ ст. характеризуються послідовним розвитком структури профспілкової освіти як системи з перепідготовки профактиву. Велике значення у цей період приділялось підвищенню теоретичного рівня, тісному зв’язку з виробничим завданням кожного підприємства галузі, вивченню досвіду стаханівського руху, розробленню зустрічних планів, роботі без державних дотацій, організації соціалістичного змагання. Проведена робота у сфері профспілкового навчання заклала основи подальшого покращення системи підготовки та підвищення кваліфікації профспілкових кадрів і активу. І в цьому важлива роль належала саме Харківській школі профспілкового руху.

Ці публікації присвячуються пам'яті Моцак Віри Антонівни (25.09.1935 – 19.10.2014) - ветерану профспілок України, яка понад 40 років своєї трудової діяльності присвятила системі профспілкової освіти. За матеріалами експозиції музею історії Харківського соціально-економічного інституту.
Автор концепції музею ХСЕІ – професор Моцак Віра Антонівна.
(Експозиція музею розкриває історію виникнення та розвиток системи освіти профспілок України, діяльність їх вищих навчальних закладів у м. Харкові з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів і активу з 1930 р.).