25.09.16

ПРОФСПІЛКОВА ОСВІТА В УКРАЇНІ (1930-1935 рр.)

історія профспілкового навчання 1930-1935

У лютому 1930 р. Всеукраїнська рада професійних спілок (ВУРПС) з метою подальшого розвитку профспілкового навчання прийняла рішення відкрити у м. Харкові в будинку Палацу Праці дворічну Вищу школу профспілкового руху (ВШПР). Контингент слухачів цієї школи комплектувався за вказівкою ВУРПС. Обласні ради профспілок направляли на розгляд мандатної комісії ВШПР кандидатів із числа профактивістів. Зверталась увага на те, щоб серед слухачів було не менше 30% комсомольців і жінок української національності. Це були металісти, гірники, залізничники, хіміки, будівельники, цукровики, працівники сільського та лісного господарств. Для рекомендованих на навчання при обласних радах профспілок організовувались підготовчі курси, консультаційні пункти; їм надавалась двомісячна відпустка для підготовки до іспитів.
Адміністрація школи своє головне завдання вбачала в підготовці для профспілок керівних кадрів, які були б здатними подолати недоліки в діяльності первинних профспілкових організацій і по-новому налагодити їх роботу.
Навчання у дворічній школі профспілкового руху розпочалось у жовтні 1930 року. Директором школи була призначена А.М. Козуйок.

історія профспілкового навчання 1930-1935
історія профспілкового навчання 1930-1935
історія профспілкового навчання 1930-1935
На фото: Протокол засідання Секретаріату ВУРПС від 11.05 1930 року
У навчальних планах значне місце відводилося дисциплінам суспільно-політичного циклу: марксизму-ленінізму, історії комуністичної партії, вітчизняного і зарубіжного профспілкового руху тощо. Загальноосвітні дисципліни відігравали допоміжну роль. Особлива увага приділялась вивченню досвіду роботи кращих первинних профспілкових організацій, зокрема, 112 годин передбачалось на самостійну підготовку для ознайомлення з роботою профспілок. А весь навчальний план був таким:

І семестр
Назва предмету Розподіл годин Конференції Консультації Самопідготовка Екскурсії Всього год
1.Політекономія 56 24 80 - 160
2.Історія ВКП(б) та КП(б)У 54 24 78 - 156
3.Історія профруху в Росії та на Україні 54 24 78 8 год. Екскурсія до музею Революції 164
4.Економполітика 16 12 24 8 год. Екскурсія до промислової виставки
5. Математика 48 - 24 - 72
6. Українська мова та література 48 - 24 - 72
7.Економгеографія 48 - 24 - 72
8.Профпрактика 16 16 112 - 144

ІІ семестр
Назва предмету Розподіл годин Конференції Консультації Самопідготовка Екскурсії Всього год
1.Ленінізм 28 14 72 - 114
2.Економполітика 16 12 24 8 год. Екскурсія на с-г, виставку 60
3.Нацпитання та культбудівництво 20 12 26 - 60
4.Світовий профрух 48 24 72 - 144
5.Економіка промисловості 48 24 72 - 144
6. Технологія виробництва 24 12 24 - 60
7. Профпрактика 16 16 112 - 144
8. Українська мова та література 48 - 24 - 72
9. Математика 48 - 24 - 72
10. Запасні години (різні періодичні лекції тощо) для обох семестрів _ _ _ _ 30 годин

У 1930 р. на утримання школи ВУРПС виділив 250 тис. крб. Перший набір слухачів (220 осіб) отримував стипендії за рахунок профспілкових організацій.
Програми і рівень викладання відповідали вимогам вищого навчального закладу, а тому в 1931 р. дворічна школа профспілкового руху в м. Харкові Постановою Всесоюзної Центральної ради професійних спілок (ВЦРПС) була реорганізована у Вищу школу профспілкового руху з трирічним терміном навчання.
Підготовка спеціалістів здійснювалась на 4 факультетах: культурно-клубної роботи; лекторському; соціального страхування; організаційно-масової роботи. До навчання були залучені голови обласних та районних галузевих комітетів, технічні, правові та санітарні інспектори, культпрацівники. При Вищій школі профспілкового руху в м. Харкові діяли три- і шестимісячні курси перепідготовки, які охоплювали тисячі профактивістів України. Були організовані курси перепідготовки для працівників підприємств-новобудов. Так, уже в перші місяці будівництва Харківського тракторного заводу діяли курси з підготовки для нього профспілкових працівників.

Ці публікації присвячуються пам'яті Моцак Віри Антонівни (25.09.1935 – 19.10.2014) - ветерану профспілок України, яка понад 40 років своєї трудової діяльності присвятила системі профспілкової освіти.
За матеріалами експозиції музею історії Харківського соціально-економічного інституту.
Автор концепції музею ХСЕІ – професор Моцак Віра Антонівна.
(Експозиція музею розкриває історію виникнення та розвиток системи освіти профспілок України, діяльність їх вищих навчальних закладів у м. Харкові з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів і активу з 1930 р.).