19.01.17

ПРОФСПІЛКОВЕ НАВЧАННЯ: КОГО ВЧИТИ, ЧОМУ ВЧИТИ І ЯК ВЧИТИ

профспілкове навчання

В сучасних умовах, напевно, обґрунтовано потрібно розглядати «навчання» і як засіб, і як інструмент, які допомагають отримати нову якість профспілки - таку, яку сьогодні потребує час.
Перед кожним, хто вчить, завжди стоять споконвічні питання - кого вчити, чому вчити і як вчити. Зараз ці питання особливо актуальні для профспілкових органів.
Відповідаючи на питання кого вчити?, ясно уявляємо широку аудиторію слухачів - профспілкових працівників та активістів.
Чому вчити? Тут саме життя підказує - вчити тому, що необхідно знати профспілковому працівнику, щоб допомогти члену профспілки мати роботу, соціальний захист, гідну зарплату, мати доступ до всіх джерел знань і духовних цінностей.
Як вчити? - вчити знань і вмінню виконувати в сучасних умовах свої функції: захисні, представницькі, організаційно-управлінські, контрольні, кожна з яких вимагає своїх підходів і програм. Вчити з використанням сучасних інноваційних методів навчання, які мають бути побудовані на практичній основі і ставити в основу принцип навчання через діяльність. Слухачам-профспілковцям потрібно надавати можливість під керівництвом тренера-викладача досліджувати питання і робити висновки, засновані на їх початкових знаннях і досвіді, а також нарощувати їх за рахунок додаткових знань і досвіду групи і викладача.
Профспілкові тренери-викладачі сучасного профспілкового навчання не просто «постачають знання», вони також «дозволяють вчитися», не тільки «пропонують інформацію» - вони вітають «пошук», дають можливості для саморозкриття і саморозвитку.
Метод навчання людей, коли вони самі перевіряють свої знання, аналізують свій досвід і самі знаходять рішення - це найефективніший спосіб навчання. Активне навчання і активна профспілка краще, ніж пасивне навчання та пасивна профспілка.
При навчанні профспілкового активу в освітньому процесі беруть участь три основні групи:
Профспілка -- тренер-викладач -- учасник семінару.
Всі три представлені групи мають свої цілі, які можуть збігатися, а можуть і не збігатися при проведенні профспілкового семінару.
Цілі профспілки такі:
- Підвищити рівень знань і умінь учасників семінару в сфері законодавства, соціально-економічної політики, соціального партнерства з тим, щоб слухачі змогли більш якісно відстоювати інтереси членів профспілки;
- Отримати інформацію про потреби в будь-яких змінах профспілкової діяльності, спрямованих на розвиток профспілки, і способах проведення цих змін в житті;
- Розробити способи вирішення проблемних питань з представленої теми, підготувати проекти рішень, програми або плани дій профспілки;
- Виявити неформальних лідерів і нових профспілкових активістів, які змогли б активно і ефективно працювати в профспілкової організації та бути включеними в склад резерву на керівні посади;
Цілі тренера-викладача:
- Організувати навчальний процес так, щоб кожен учасник профспілкового семінару в ході самостійної роботи мав можливість робити власні висновки, а не перебував би під тиском "авторитетної думки";
- Створити необхідні умови для успішного освоєння нових знань, розвитку навичок і умінь слухачів, необхідних для їх практичної діяльності;
- Сприяти подоланню учасниками своїх внутрішніх стереотипів, упереджень і страхів, розвитку взаємовиручки і солідарності;
- Підтримувати в ході занять атмосферу доброзичливості, відкритості і толерантності до різних думок і висловлювань, розвивати конструктивну критику;
- Підтримувати і розвивати інтерес до навчального процесу, використовуючи різні методи роботи і емоційну складову навчання.
Цілі учасників семінару:
- Підвищити рівень своїх знань і умінь за запропонованою темою з тим, щоб застосувати їх після повернення додому в практичній профспілковій роботі;
- Отримати нові знання та інформацію з обговорюваних питань;
- Знайти шляхи вирішення проблем, що стоять перед ними як керівниками і активістами профспілкових організацій;
- Обмінятися досвідом роботи, своїми враженнями про хід семінару і обговорюваних проблемах з іншими учасниками профспілкового навчання;
- Познайомитись з новими, цікавими людьми і зав'язати з ними дружні і партнерські відносини;
- Скласти хороше враження про себе і про роботу своєї організації.
Профспілкове навчання буде успішним у разі збігу основних цілей профспілки з цілями тренера-викладача і слухача.