30.01.17

РОЛЬ СУЧАСНОГО ТРЕНЕРА-ВИКЛАДАЧА ПРОФСПІЛКОВОГО НАВЧАННЯ

профспілкове навчання
Сьогодні, коли в системі профспілкового навчання традиційна монологічна модель навчання замінюється розвивальною, змінюється і роль викладача. Центральною фігурою навчального процесу стає профспілковий тренер-викладач. При підготовці та проведенні навчального процесу він виконує численні функції і грає різні ролі.
Тренер - викладач виступає як:
Організатор - відповідає за безперебійну організацію течії навчального процесу (своєчасне резервування робочого приміщення, інформування учасників семінару про місце і час проведення семінару, закупівлю кави і чаю для перерв, піклується про стільці і столи, про оренду звукового і відео устаткування і багато чого іншого).
Керівник навчального процесу - розробляє програму занять з урахуванням цільової групи слухачів, вибудовує загальний контекст навчання, заохочує слухачів до активної роботи, розвиває у них стійкі навички навчання.
Вчитель - передає знання, розкриває зміст теми, роз'яснює сенс використовуваних понять, підводить підсумки роботи.
Координатор - організатор поточної роботи в аудиторії, забезпечує своєчасний зворотний зв'язок між учасниками і викладачем.
Радник - допомагає слухачам впоратися з навчальними проблемами і зробити вибір подальших дій, продовжує виконання функції і після закінчення занять, сприяючи створенню мережі позакласної підтримки учнів-профспілковців.
Експерт з оцінки роботи групи - забезпечує зворотний зв'язок з учасниками в процесі навчання, зазначає слабкі і сильні сторони роботи.
Експерт з оцінки власної роботи - оцінює реальне виконання всіх своїх функцій і результати досягнення поставлених цілей і завдань.