17.06.17

ФПК ХСЕІ ЗВІТУЄ ЗА 2016/17 РІК ПРОФСПІЛКОВОГО НАВЧАННЯ

профспілкове навчання
У сучасних умовах вимоги до профспілкової роботи все зростають. Велике значення має формування ефективної кадрової політики профспілок, яка передбачає організацію роботи по створенню та зміцненню кадрового резерву, забезпечення припливу молодих кадрів до складу виборних профспілкових органів. Для кожної профспілкової організації важливе значення мають кадри, так як результати діяльності профспілкової організації багато в чому залежать від авторитету, професіоналізму, рівня підготовки і компетентності голови профспілкової організації та його команди. Для того, щоб відповідати сучасним вимогам, домогтися успіху в роботі щодо ефективного захисту соціально-трудових прав та інтересів трудящих профспілковий працівник повинен володіти професіоналізмом і відповідальністю. Сучасні соціально-політичні та економічні реалії зумовлюють необхідність у підвищенні якості підготовки сучасних профспілкових лідерів, готових до поновлення знань, самоосвіти, особистісного зростання. Чим вище рівень і якість навчання профспілкового активу, тим більш успішна його діяльність по захисту прав та інтересів членів профспілки.
Факультет підвищення кваліфікації профспілкових кадрів ПВНЗ “Харківський соціально-економічний інститут” – осередок профспілкового навчання для профспілковців різних галузей як Харківщини, так і інших регіонів України, який у своїй повсякденній діяльності продовжує використовувати тривалий досвід профспілкового навчання на Харківщині із забезпечення якісної підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації профспілкових кадрів, традиції з підготовки якісного кадрового резерву профспілок України, які були закладені ще у 1930 році при заснуванні у Палаці Праці м. Харкова Всеукраїнської вищої школи профспілкового руху.